||ENG
8月婚展圓滿結束
風格
Mon, 13 Aug 2018 17:12:37 GMT
8月婚展圓滿結束,辛苦所有Take My Hand同事,衷心感謝每一位落實confirm嘅準新人,我地會繼續努力。沒有最好,只有更好!